Konsert med Backens Manskör och gästartisten Lars Berghagen

Tid/Plats



Arrangör: Backens Manskör

Ordinarie: 300 kr

Längd: 1,5 h

Paus: Nej

Numrerade platser: Ja

Mer Info: backensmanskor.se