Gör din röst hörd

Tid/Plats


Sarah Ameziane är skådespelare och gjorde sin teaterdebut genom Svenska Hijabis på Dramaten 2016. Hon studerar teatervetenskap och leder teatergrupper med unga i förorten. Sara är boxare och har en stark folkbildningsanda.

Med föreläsningen Gör din röst hörd vill hon inspirera och engagera unga vuxna att se teatern som en möjlighet att ta plats och göra sina röster hörda. Sarah ger verktyg och kunskaper genom metoder baserade på communityteater. Övningar ska ge konkreta exempel på hur communityteater kan skapa en form för engagemang och inflytande.

Fri entré, bindande anmälan till ABF Umeå, info.umearegionen@abf.se, 090-71 16 00. Från 15 år. Vi bjuder på fika.


Arrangör: ABF, Umeå Teaterförening, Ersboda Folkets Hus

Längd: ca 2 timmar

Åldersgräns: Från 15 år år

Paus: Ja

Numrerade platser: Nej