Kvinnerommet

Tid/Plats


Drottningmöten om rätten till land och vatten

En politisk och poetisk fabel. En komisk och burlesk föreställning, men också djupt allvarlig. Sámi Našunálateáhter Beaivváš Kvinnerommet bygger på historiska fakta och dagsaktuella händelser.

Året är 1890. En samekvinna vill förbättra betesförhållandena för sin renhjord. När hon uppsöker slottet för att lägga fram sitt ärende för kungen, är han inte hemma. Istället träffar hon drottningen och en hovdam. Tidens syn på kön, klass och urfolk präglar deras möte. Plötsligt befinner vi oss i nutid, där en journalist ska intervjua drottningen om en utställning av historiska kvinnokläder. Intervjun utvecklas till att handla om könsroller och maktfördelning, med referenser till en dagsaktuell rättslig prövning av en renägande sames sak. Situationen ändras dramatiskt när journalisten visar sig vara någon annan än hon utger sig för att vara.

Kvinnerommet lyfter fram samernas situation 1890 och idag. Omvärldens syn på samerna har förändrats genom åren, de har betraktats som exotiska och enfaldiga, som ett primitivt folk med stora magiska förmågor. I föreställningen ställs frågan om tidens förändrade synsätt har hjälpt eller försvårat samernas förhandlingar om rätten till land och vatten. Vilken roll har kvinnorna haft i denna utveckling?

Föreställningen spelas på nordsamiska och textas till norska.

---
Bli medlem i Umeå Teaterförening och få rabatt!
Med Scenpasset får du rabatt. Scenpass kostar 150 kr (50 kr för ungdom upp till 25 år) och gäller i ett helt år. Beställ på scenpass.nu eller köp direkt hos Biljettcentrum.


Arrangör: Sámi Našunálateáhter Beaivváš, Såhkie Umeå Sameförening, Umeå Teaterförening

Ordinarie 240 kr

Scenpass 160 kr

Medlem Såhkie 160 kr

Studerande, ungdom 160 kr

Längd: 70 min

Paus: Nej

Numrerade platser: Ja