Metsä - The Forest Project

Tid/Plats


Luftakrobatik i trädtopparna

Två finska cirkusartister och en skog. Koreografisk klättring genom oländig terräng. Dans i grunt vatten och i luftakrobatik i trädtopparna. Så här har du inte upplevt skogen tidigare.

Skogen är en plats för andlighet där forna tiders naturgudar helgades. I Metsä – the forest project utforskar cirkusartisterna Sade Kamplia och Vivi Roiha det finska folkets förhållande till skogen.

Skogen satte en gång takten för livet med sina livscykler och årstider. I skogen finns svamp och bär, men också jaktbyten. En gång i tiden bestämde skogen över oss, men industrialiseringen har förändrat maktförhållandet mellan människa och natur.

Under föreställningen rör sig publiken på vandring genom skogen intill Carlshöjd. Föreställningen Metsä är i Umeå anpassad till just denna skog. Publiken möter luftakrobatik i trädtopparna, parakrobatik med trädstammar, balansakter på stenblock, koreografisk klättring, akrobatisk dans på grunt vatten och ljudlandskap sammansatta av ovanliga instrument, av röster och naturen. Allt med inspiration från den finsk-ugriska folkloren. Publiken kommer också att ha tid att uppleva lugnet och tystnaden i skogen och dela den med andra. Hur låter en skog?

Metsä – ordet betyder skog på finska – utgår från ett holistiskt synsätt där världar beror av varandra. Naturen behandlas ofta som något som går att exploatera med maximal profit utan vidare tanke på konsekvenserna. Kamppila och Roiha anser att vårt samhälles många problem och oförmåga till lycka kommer sig av att människan har förlorat kontakten med naturen omkring sig. Med ”Metsä” vill de tillsammans med publiken ta ett steg närmare en mer balanserad relation med naturen.

OBS! Terrängen kan vara oländig.

---
Bli medlem i Umeå Teaterförening och få rabatt!
Med Scenpasset får du rabatt. Scenpass kostar 150 kr (50 kr för ungdom upp till 25 år) och gäller i ett helt år. Beställ på scenpass.nu eller köp direkt hos Biljettcentrum.


Arrangör: Umeå Teaterförening

Ordinarie 180 kr

Scenpass 140 kr

Studerande 160 kr

Ungdom 90 kr

Längd: ca 80 minuter

Paus: Nej

Numrerade platser: Nej

Mer Info: Metsä - the forest project