Midgårdsskolans Vårkonsert

Tid/Plats


Lyssna till kör och ensemble i den ljuva vårkvällen!


Arrangör: Midgårdsskolan Umeå

Ordinarie 40 kr

Längd: ca 1 tim 15min

Paus: Nej

Numrerade platser: Nej

Mer Info: https://www.facebook.com/midgardsskolan/