Parismiddagen

Tid/Plats

2018-04-11 Strömbäcks folkhögskola 19:00 Boka

Välkommen till en tidsresa i dövhistoria genom en middag för två.

Parismiddagen syftar till de banketter som arrangerades i Paris under teckenspråkets guldålder på 1800-talet. Inspirationen till föreställningen är hämtad ur nyårsklassikern Grevinnan och betjänten - men där grevinnan och betjänten år efter år går i cirklar vänder Parismiddagen på steken och det skapas ett händelseförlopp som är omöjligt att förutse. 

Föreställningen hyllar den svenska dövrörelsens 150 års jubileum.
Spelas på svenskt teckenspråk och textas till svenska.

Buss kommer att avgå från Umeå stadskyrka 18.15 för de som önskar och åter 20.30. Bussplats kostar 50 kr (betalas på plats) och bokas senast 9/4 mia.j.akesdotter@strombacksfolkhogskola.se . Efter föreställningen bjuds det på snacks och möjlighet att mingla samt prata om egna upplevelser. 


Arrangör: Strömbäcks FHS, Svenska Kyrkan Teckenspråk, Sensus, Umeå Teaterförening

Ordinarie 135 kr

Student / ungdom 95 kr

Längd: 60 minuter

Paus: Nej

Numrerade platser: Nej

Mer Info: Tyst Teater