Primaskolan - This is Ume(å)

Tid/Plats


Primaskolans vårföreställning This is Ume(å).


Arrangör: Primaskolan

Ordinarie 120 kr

Ungdom 65 kr

Paus: Nej

Numrerade platser: Nej