Umeå Barockensemble - Händel: Dixit Dominus & Bach: Missa Brevis

Tid/Plats

2018-11-11 Carlskyrkan 18:00 Boka

Barn under 12 år går in gratis.


Arrangör: Umeå Barockensemble & kör (Studieförbund Sensus)

Ordinarie: 120 kr

Längd: 1,5 h, kort paus 10-15 min.

Paus: Nej

Numrerade platser: Nej