Umeå Barockensemble & kör - Mozart Mässa i C-moll

Tid/Plats


KV 427 i en version för solister, kör, piano och orgel.
Dirigent: Veikko Kiiver
Solister: Lisbeth Fors Malm, Iris Ridder, Simon Byhamre och Ingemar Grahn
Piano: Michael Linné
Orgel: Ida Linné
Umeå Barockensembles kör

Arrangör: Umeå Barockensemble & kör

Ordinarie: 150 kr

Längd: ca 1 timme och 15 min

Paus: Nej

Numrerade platser: Nej