Umeå Barockensemble - Petite Messe Solennelle

Tid/Plats


Petite Messe solennelle skrevs av Gioacchino Rossini 1863 då han var i slutet av sitt liv. Rossini, som främst var operakompositör,  har endast komponerat två andliga verk varav Petit Messe solennelle är det ena. Verket är också mycket operamässigt till sin karaktär. Uppbyggnaden följer delvis den katolska mässans ordning med Kyrie, Gloria, Credo, Agnus Dei men där finns även ett pianosolo Preludio Religioso som bryter av.

Ursprungligen skrev Rossini verket för 12 sångare varav fyra var solister, två pianon samt tramporgel. Vår uppsättning ligger nära detta kammarmusikaliska ideal. Senare skrev Rossini även en version för orkester med ett tillägg, hymnen O salutaris hostia. Den hymnen har vi med i vår produktion. Rossini fick aldrig möjlighet att höra verket under sin livstid, eftersom han inte fick tillstånd att uppföra verket med kvinnliga solister i kyrkan.

Mässan framförs av Umeå barockensembles kör under ledning av Lisbeth Fors Malm. Solister är Lisbeth Fors Malm, Iris Ridder, Simon Byhamre och Ingemar Grahn. Musiker är konsertpianisten Mikael Linné och kyrkomusiker Ida Linné. Producenter är Umeå barockensemble, studieförbundet Sensus och Väven. Verket framförs på Vävens stora scen.

Varmt välkomna!


Arrangör: Umeå Barockensemble och Sensus studieförbund

Ordinarie: 150 kr

Längd: 120 min

Paus: Nej

Numrerade platser: Nej