Umeå Musiksällskap och Oratoriekören - Matteuspassionen. J S Bach

Tid/Plats

2019-04-19 Umeå stads kyrka 18:00 Boka

För första gången i Umeå, den 19 april kl. 18.00 i Umeå stads kyrka.
Dirigent: Jonas Östlund
Sångsolister: Susanna Levonen, Johan Wållberg och Mats Karlsson
Umeå Musiksällskap och Oratoriekören


Arrangör: Umeå Musiksällskap och Oratoriekören

Ordinarie: 200 kr

Paus: Nej

Numrerade platser: Nej